Sbírky

Sbírka Slováckého muzea v Uherském Hradišti v současnosti obsahuje více než 380 000 kusů sbírkových předmětů. V souladu se zaměřením muzea je tvořena souborem předmětů dokumentujících etnografický vývoj národopisné oblasti Slovácko, archeologický, historický a umělecký vývoj města a jeho okolí.

Sbírka Slováckého muzea je od roku 2002 zapsána v Centrální evidenci sbírek (MUH/002-05-10/179002).