Etnografie

Po celou dobu existence Slováckého muzea byla etnografie profilovým oborem této instituce, o jejíž podobu a množství sbírek se zasloužila v počátcích řada laiků a následně i školení odborní pracovníci. Do současnosti se podařilo nashromáždit více než čtyřicet tisíc sbírkových předmětů z oblasti Slovácka a moravsko-slovenského pomezí, které jsou uloženy v moderně vybavených depozitářích v objektu bývalých kasáren na Štefánikově ulici v Uherském Hradišti a v objektech Muzea v přírodě v Topolné.

Nejrozsáhlejší část fondu etnografické sbírky tvoří lidový textil (mužský, ženský, dětský oděv, kusová výšivka, bytový textil, oděvní doplňky) a domácí nářadí. K nejhodnotnějším patří sbírky keramiky, kraslic a předmětů výtvarného lidového umění (plastiky, obrázky na skle, obrázky na plátně). Méně zastoupeny jsou předměty související se zaměstnáním, zemědělstvím a řemesly, hračky, lidový nábytek, hudební nástroje a zvykoslovné předměty. V posledních letech se etnografický fond rozrůstá také o produkci řemeslníků oceněných titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje nebo Cena Vladimíra Boučka.