Kontakt

Korespondenční adresa:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01

Telefon: +420 572 556 556, +420 572 551 370

E-mail: info@slovackemuzeum.cz

E-mail podatelny: podatelna@slovackemuzeum.cz

Datová schránka: akuk7si

Bankovní spojení: KB 2030721/0100

IČO: 00092126
DIČ: CZ00092126

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1356.

Adresář zaměstnanců

Berková Kateřina, Bc.
konzervátorka, restaurátorka
+420 777 124 001
katerina.berkova@slovackemuzeum.cz

Bubeníková Petra, Ing.
public relations
+420 774 124 027
petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz

Číhal Petr, Mgr.
etnograf
+420 734 282 557
petr.cihal@slovackemuzeum.cz

Dudová Magda
uklízečka
magda.dudova@slovackemuzeum.cz

Frolcová Milada, PhDr.
historička umění, vedoucí oddělení
+420 774 124 015
milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

Frolec Ivo, PhDr.
ředitel
ivo.frolec@slovackemuzeum.cz

Gaidová Marcela
pokladní – Galerie Slováckého muzea
marcela.gaidova@slovackemuzeum.cz

Heřmánek Tomáš, MgA.
fotograf
+420 604 137 743
marcela.gaidova@slovackemuzeum.cz

Hodonská Marie
uklízečka
marie.hodonska@slovackemuzeum.cz

Chrástek Tomáš, Mgr.
archeolog, vedoucí oddělení
+420 734 282 496
tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

Jordán Michal
správce ICT, referent ochrany osobních údajů
+420 774 124 018
michal.jordan@slovackemuzeum.cz

Káčer Jan, Mgr.
etnograf
+420 723 777 876
jan.kacer@slovackemuzeum.cz

Kašpaříková Zdenka
pokladní – Hlavní budova Slováckého muzea
zdenka.kasparikova@slovackemuzeum.cz

Klíma Jindřich
konzervátor
+420 777 124 001
jindrich.klima@slovackemuzeum.cz

Knot Augustin
průvodce – Muzeum v přírodě Topolná
+420 776 283 284
+420 572 508 247

Kolečkářová Radka
dokumentátorka archeologického oddělení
radka.koleckarova@slovackemuzeum.cz

Kondrová Marta, Mgr.
etnografka, vedoucí oddělení
+420 734 282 558
marta.kondrova@slovackemuzeum.cz

Kostečková Renáta
uklízečka

Kuchař Zdeněk, Bc. et Bc.
archeolog
+420 732 745 848
zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz

Malina Lukáš, MgA.
historik umění
+420 734 282 497
lukas.malina@slovackemuzeum.cz

Malina Michal, MgA.
výtvarník
+420 603 730 997
michal.malina@slovackemuzeum.cz

Marholtová Jolana
účetní
jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz

Mátlová Iveta, Mgr.
knihovnice, zástupkyně ředitele
+420 737 546 267
iveta.matlova@slovackemuzeum.cz

Menoušková Dana, Mgr.
archeoložka
+420 734 282 556
dana.menouskova@slovackemuzeum.cz

Mour Ondřej, DiS.
konzervátor, restaurátor, vedoucí oddělení
+420 777 124 001
ondrej.mour@slovackemuzeum.cz

Murcková Barbora, DiS. (mateřská dovolená)
konzervátorka, restaurátorka
+420 777 124 001
barbora.murckova@slovackemuzeum.cz

Musilová Jana
pokladní – Galerie Slováckého muzea
jana.musilova@slovackemuzeum.cz

Novotný Jiří, Mgr.
archeolog
+420 731 139 700
jiri.novotny@slovackemuzeum.cz

Olšák Ladislav
údržbář, výstavář, bezpečnostní pracovník
+420 734 282 499
ladislav.olsak@slovackemuzeum.cz

Olšáková Ilona
uklízečka
ilona.olsakova@slovackemuzeum.cz

Pohlová Irena
pokladní – Památník Velké Moravy
irena.pohlova@slovackemuzeum.cz

Portl Pavel, Mgr.
historik
+420 734 265 747
pavel.portl@slovackemuzeum.cz

Řezníčková Jana
provozní, asistentka ředitele
+420 774 124 020
jana.reznickova@slovackemuzeum.cz

Směřičková Gabriela, Mgr.
etnografka
+420 774 124 029
gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz

Sovišová Dagmar
dokumentátorka archeologického oddělení, účetní
dagmar.sovisova@slovackemuzeum.cz

Stloukalová Libuše
pokladní – Muzeum lidových pálenic Vlčnov
+420 733 621 054

Strachotová Eva
uklízečka

Stýskal Zdeněk
údržbář, výstavář, referent BOZP, PO, CO
+420 774 124 022
zdenek.styskal@slovackemuzeum.cz

Šebková Veronika
pokladní – Hlavní budova Slováckého muzea
veronika.sebkova@slovackemuzeum.cz

Šlemendová Jana
uklízečka

Šobáň Josef
pokladní – Muzeum lidových pálenic Vlčnov
+420 733 621 063

Tománková Petra, MgA.
programová pracovnice
+420 734 282 498
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz

Turečková Alexandra, Mgr.
programová pracovnice
+420 734 693 528
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz

Zemánková Helena
dokumentátorka
helena.zemankova@slovackemuzeum.cz

Zpěváková Jitka
ekonomka, vedoucí oddělení
+420 774 124 013
jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz

Žižlavský Martin
pokladní – Památník Velké Moravy
martin.zizlavsky@slovackemuzeum.cz