Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje

Na základě doporučení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR (usnesení vlády č. 571/2003) zřídily všechny krajské úřady v České republice regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Úkolem těchto pracovišť vzniklých při krajských muzeích, je podílet se s podporou Národního ústavu lidové kultury a Ministerstva kultury trvale na naplňování úkolů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.

Pro Zlínský kraj se se stalo tímto pověřeným pracovištěm Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a od roku 2004 zde v tomto kontextu pracuje Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které provádí výzkumy a dokumentaci tradiční lidové kultury v regionu a spolupracuje přitom s partnerskými institucemi – s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně a s Muzeem Kroměřížska v Kroměříži i Národním muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje je pověřeno také výzkumy, vytvářením návrhů na udělení ocenění a administrací agendy titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje i Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje. Zpracovává také nominace k udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachová ní a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu a titulu Nositel tradice lidových řemesel a předkládá návrhy na národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Kontakt

Mgr. Marta Kondrová
etnografka, vedoucí etnografického oddělení
marta.kondrova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 558

Mgr. Jan Káčer
etnograf, agenda titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje
jan.kacer@slovackemuzeum.cz
+420 723 777 876

Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, 686 01
+420 572 556 556, +420 572 551 370