Pro školy a skupiny

Slovácké muzeum v rámci své činnosti dlouhodobě pracuje s dětmi pomocí širokého spektra výchovně-vzdělávacích programů, které jsou určeny pro žáky navštěvující mateřské školy, základní školy, ale také školy střední. Klíčovým bodem jsou programy ke stálým expozicím v jednotlivých objektech muzea – v hlavní budově muzea, Galerii Slováckého muzeaPamátníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru. Nabídka více než dvaceti stálých programů, které zahrnují také komentované prohlídky a přednášky či návštěvu restaurátorské a konzervátorské dílny, je v průběhu roku doplňována také o programy k právě probíhajícím výstavám.

Koncepce programů je připravována v duchu zásad muzejní pedagogiky, kdy výuková setkání jsou založena na komunikaci a kooperaci s lektorem i uvnitř každé skupiny. Každou z nabídek lze individuálně přizpůsobit věku a potřebám dětí v rámci skupiny. Mimo školní skupiny je možné veškeré nabízené programy přizpůsobit individuálním skupinám návštěvníků či jiným formám vzdělávání.

MgA. Petra Tománková
muzejní edukátorka, lektorka
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498

Mgr. Alexandra Turečková
muzejní edukátorka, lektorka
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528