Pro školy a skupiny

Slovácké muzeum v rámci své činnosti dlouhodobě pracuje s dětmi pomocí širokého spektra výchovně-vzdělávacích programů, které jsou určeny pro žáky navštěvující mateřské školy, základní školy, ale také školy střední. Klíčovým bodem jsou programy ke stálým expozicím v jednotlivých objektech muzea – v hlavní budově muzea, Galerii Slováckého muzeaPamátníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru. Nabídka více než dvaceti stálých programů, které zahrnují také komentované prohlídky a přednášky či návštěvu restaurátorské a konzervátorské dílny, je v průběhu roku doplňována také o programy k právě probíhajícím výstavám.

Koncepce programů je připravována v duchu zásad muzejní pedagogiky, kdy výuková setkání jsou založena na komunikaci a kooperaci s lektorem i uvnitř každé skupiny. Každou z nabídek lze individuálně přizpůsobit věku a potřebám dětí v rámci skupiny. Mimo školní skupiny je možné veškeré nabízené programy přizpůsobit individuálním skupinám návštěvníků či jiným formám vzdělávání.

Roční zvýhodněná permanentka

Zvýhodněné předplatné pro školy, které navštěvují nebo hodlají navštěvovat naše objekty či výukové programy častěji. V ceně 7 000 Kč (školní rok 2023/2024) získáte volný a neomezený vstup do všech pěti objektů Slováckého muzea, připlácíte pouze případný doprovodný program (20 Kč za žáka).

Mgr. Vladimíra Černá
muzejní edukátorka, lektorka
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863

MgA. Petra Tománková
muzejní edukátorka, lektorka
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498

Mgr. Alexandra Turečková
muzejní edukátorka, lektorka
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528