Historie

Základ historických sbírek tvoří tzv. starý fond, tedy předměty pocházející ze sběratelské činnosti po založení muzea, resp. po jeho znovuotevření v budově bývalé střelnice ve Smetanových sadech. K jejich systematické evidenci a uložení však došlo až po zřízení historického oddělení v 70. letech.

Nejcennějšími předměty sbírky jsou bezesporu gotická monstrance a renesanční kříž pocházející ze zaniklého kostela sv. Jiří. Mezi vzácné konvoluty patří soubor 47 střeleckých terčů, zakoupených pro muzeum městskou radou ve 30. letech; dále cechovní postavníky, historické zbraně, řemeslné předměty (především dveřní a vratové zámky), staré tisky a religiosa, textil (prapory, stuhy, standardy), předměty z domácnosti (cínové nádoby, pivní korbely, skleněné poháry, kuřácké potřeby) nebo kartografické předměty, mezi nimiž jsou i kopie map a plánů hradišťské pevnosti zakoupené v roce 1934 z vídeňského Vojenského archívu.

Z nově získaných trojrozměrných předmětů, ať už sběrem, dary nebo koupí, se nejvíce rozšířily fondy textilu a domácnosti, jejichž akvizice stále probíhá a v současnosti se zaměřuje na předměty dokumentující životní styl v 70. a 80. letech. Zcela ojedinělý je soubor předmětů z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka, který zahrnuje několik stovek lékařských předmětů z jeho sanatoria ze 30. a 40. let.

Historickou sbírku obohacují také početné pozůstalosti významných regionálních osobností, především výtvarníků, jako byli Ruda Kubíček, Arnošt Hrabal, Jiří Jaška nebo Josef Kiesewetter; scénografů Slováckého divadla Miloše Součka a Oldřicha Rédy; rozsáhlá je pozůstalost spisovatele, knihovníka a bibliofila Bedřicha Beneše Buchlovana, která zahrnuje rukopisy jeho děl, rozsáhlou korespondenci i část sbírky drobné grafiky.

Nejpočetnější soubor historické sbírky tvoří pohlednice. Jeho budování je systematické, v současnosti zahrnuje více než 2000 kusů předmětů, přičemž rozšiřování tohoto fondu bude pokračovat i v budoucnu, neboť pohlednice jsou jedinečným a důležitým obrazovým dokladem o podobě města, budov a objektů v minulosti, hojně využívaný urbanisty, architekty nebo památkáři či restaurátory.