Akce

Vánoce ve Slováckém muzeu

18. 12. – 20. 12. 2023
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Předvádění výroby vánočních ozdob, dřevěných hraček, zvykoslovných předmětů a pečiva pro širokou veřejnost.

Návštěvníci si mohou pod dohledem tvůrců prakticky vyzkoušet předváděné techniky. Denně od 8 do 15 hodin.

Vstupné dle platného ceníku. V rámci vstupenky je možné navštívit výstavu Kdo nemá kožucha, zima mu bude!, Archeologie a detektory kovůnárodopisnou expozici Slovácko.

Pondělí 18. 12.
Jarmila Konečná – pletení rukavic na formě
Soňa Stašková – zdobení perníčků
Ivana Michálková – tkaní z kukuřičného šustí

Úterý 19. 12.
Danuše Trtíková – zašovské kytičky
Libor Jurčík – dřevěné hračky
Marie Bilíková – panenky z kukuřičného šustí

Středa 20. 12.
Libor Jurčík – dřevěné hračky
Božena Malinová – ozdoby z korálků
Ludmila Dvořáková – háčkované ozdoby

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.