Expozice

Národopisná expozice Slovácko

Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Z technických důvodů bude národopisná expozice Slovácko uzavřena ve dnech: 17.–27. 6. a 8.–12. 7. 2024.
Děkujeme za pochopení.

Expozice Slovácko propojuje téma tradiční lidové kultury regionu s moderní výstavní formou. Návštěvník se seznámí se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou tvorbou i lidovým oděvem. V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu – narození, svatba, smrt, masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek, vinobraní, hody i období adventu.

Trojrozměrné předměty doplňují multimediální prvky v podobě animací i úvodní film Vítejte na Slovácku. Jednotlivé podoblasti pestrého regionu Slovácka přibližuje interaktivní mapa s fotografiemi a hudebním doprovodem. Elektronická databáze nabízí návštěvníkům na 1800 archivních fotografií, videozáznamy vybraných projevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka. Nechybí možnost prověřit své znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech.

Texty v expozici, audioprůvodce i tištěný průvodce jsou v českém, anglickém a německém jazyce. Expozice je rovněž přizpůsobena nevidomým a slabozrakým.

Doporučený čas prohlídky expozice je 60 minut.