Výstava

Archeologie a detektory kovů

9. 11. 2023 – 28. 1. 2024
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Pro školy:
Skryté poklady
Doprovodné akce:
Komentované prohlídky: 4. 1. 2024, 18. 1. 2024
Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Záliba hojně rozšířená, ne vždy archeology vítaná – hledání kovových artefaktů pomocí detektorů kovů. Amatérští hledači se skutečnou touhou o záchranu hmotného dědictví minulosti i nadšenci zajímající se o život našich předků – oběma těmto skupinám je určena výstava Archeologie a detektory kovů, která vydává poklady skryté pod nánosy staletí.

Myšlenkou výstavy je prezentace archeologické činnosti při zpracování nalezených předmětů vyrobených z kovu. Ta představuje celý proces práce s kovovými artefakty od okamžiku nalezení a zdokumentování v terénu, přes jejich laboratorní očištění a zakonzervování, určení a časové zařazení, až po jejich zaevidování jakožto nových sbírkových předmětů. Ano, celým tímto komplexním procesem musí všechny nalezené předměty projít, než se stanou exponáty v muzejních vitrínách tak, jak je vidíte na naší výstavě.

Samotný výstavní prostor je členěn podle jednotlivých etap pomyslného příběhu nalezeného artefaktu. Jádro výstavy představuje dioráma lesa, ve kterém při detektorové prospekci právě došlo k archeologickému nálezu. Atmostéru lesa umocňují ambientní zvuky přírody, na projekci běží letecké záběry jedné z našich prospekcí. Okolo ústřední scény jsou rozmístěny vitríny s nálezy, které právě z takovýchto prospekcí pocházejí. Z panelů na stěnách se návštěvník dozvídá, jaké kovové předměty se vyráběly v jednotlivých obdobích pravěku a středověku. Výstavní prostor doplňují další dvě diorámata – první představuje pracoviště dokumentátora, a jelikož je naše výstava realizována ve spolupráci s konzervačním oddělením, tak druhým z těchto diorámat je prezentace konzervační laboratoře.