Archeologický workshop, výsledky nejnovějších výzkumů, dětské odpoledne – to nabídne Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě o Mezinárodním dnu archeologie (12. 10. 2023)

Ke třetí říjnové sobotě patří již tradičně oslava svátku archeologů. V Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějské centru ve Starém Městě je k tomuto dni připraven speciální program – v sobotu 21. 10. zejména pro dospělé, v neděli 22. 10. pak speciální dětský program v expozici Pravěk Uherskohradišťka.

Hlavní body sobotního programu nám přibližuje Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea. „V 15 hodin návštěvníky čeká komentovaná prohlídka expozice Pravěk Uherskohradišťska, při které se dozví, jak se žilo v jednotlivých pravěkých obdobích od paleolitu až po dobu římskou, jaké cenné nálezy z těchto období byly v našem regionu objeveny, seznámí se také s výsledky našich nových archeologických výzkumů. Následně bude připraven netradiční workshop, ve kterém budou moci nahlédnout do jinak nepřístupného zázemí archeologického oddělení – prohlédnou si depozitáře a v laboratoři si doslova na vlastní kůži vyzkouší práci s archeologickými nálezy. Ty po vyzvednutí vždy procházejí procesem, do kterého budou v rámci našeho programu aktivně zapojeni. Budou si moci sami umýt, roztřídit a zaevidovat nálezy z aktuálního záchranného výzkumu, u čehož nebude chybět odborný komentář, který je seznámí se zákulisím archeologické práce a s procesem, během něhož se z archeologického nálezu stává nakonec exponát vystavený v muzeu.“

Nedělní odpoledne 22. 10., od 13 do 17 hodin, nabídne rodinný program s názvem Zvídálkové, vzhůru do muzea! S muzejním skřítkem se děti vydají na dlouhou cestu. Do dob dávno minulých a časů téměř zapomenutých. Až do dalekého Pravěku Uherskohradišťska. Zjistí, kde pravěcí lidé žili, které plodiny sbírali nebo jaká zvířata lovili. Během dílniček si děti vyrobí pravěké zvířátko, vyzkouší si práci archeologů a mnohé další. Nebudou chybět ani pracovní listy. Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu, po celou dobu programu je otevřena tvořivá dílnička.

Pro zájemce z řad archeologie se chystá i další doprovodná akce – ve čtvrtek 23. listopadu v 17 hodin se veřejnost může na volně přístupné přednášce obeznámit s postupem konzervace halštatského pokladu z Bánova. Přednáška Ondřeje Moura, DiS., vedoucího konzervačního a restaurátorského oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti představí tento mimořádný nález. Halštatský depot z Bánova patří mezi nejunikátnější archeologické sbírky Slováckého muzea a již více než rok zdobí expozici Pravěk Uherskohradišťska v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru ve Starém Městě. Takto vzácné artefakty však nelze jen vyzvednout ze země a umístit do vitríny. Aby předměty před očima návštěvníků nedegradovaly a v konečném důsledku nedošlo až k jejich rozpadu, je nezbytná celá řada konzervačních kroků a úkonů. Součástí přednášky je také samotná prohlídka pokladu. Půjde o jednu z posledních možností, kde bude možno spatřit originální jantarové korálky, jelikož v blízké době budou nahrazeny replikami z důvodu jejich co nejlepšího zachování pro budoucí generace.

Bližší informace:
Ing. Petra Bubeníková, public relations
mobil: +420 774 124 027
e-mail: petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum