Akce

Komentované prohlídky aktuálních výstav

5. 9. 2023 • 17.00
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Přijďte objevovat umění!

Slovenské abstraktní umělce Alojze a Tamaru Klimovi & Vojtecha a Tamaru Kolenčíkovi představí PhDr. Milada Frolcová. Výstavou Sport ve výtvarném umění provede MgA. Lukáš Malina. V rámci vstupenky je možné navštívit i expozici Umění jihovýchodní Moravy / Člověk a společnost I.

Vstupné dle platného ceníku.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.