Výstava

Sport ve výtvarném umění

13. 7. – 1. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Informace

Vernisáž se koná 13. 7. 2023 v 17.00 hodin.

Výstava v přízemním sále Galerie Slováckého muzea se bude věnovat tématu, které bylo ve výtvarném umění často zpracováváno již od dob antiky. Představí díla, která byla vytvořena v různých disciplínách a která pocházejí jak ze sbírkového fondu galerie, tak od současných autorů.

Spojujícími liniemi jsou problém zobrazení pohybu, typického pro konkrétní sportovní disciplíny, nebo symbolické, groteskní a jiné přesahy, které v nás sport a pohyb těla jako takový vyvolávají.