Expozice

Umění jihovýchodní Moravy / Člověk a společnost I.

Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Poslední možnost vidění expozice se naskýtá v neděli 7. 1. 2024. Následně bude deinstalována a v průběhu února se můžete těšit na novou s názvem Umění jihovýchodní Moravy / Krajina, sem tam zvíře.

Nová koncepce stálé expozice v Ondřejském sále počítá s tříletými cykly výstav, kdy se bude expozice zásadně proměňovat tak, abychom návštěvníkům mohli co nejvíce přiblížit náš sbírkový fond.

První díl nese název Člověk a společnost I. Soustředili jsme se zde na několik témat a námětů, z nichž jsme vybrali jen pár reprezentativních příkladů. Jednak je to víra, která člověka ovlivňuje a provází od počátku věků. Návštěvníci se setkají vedle barokních artefaktů s díly žijících umělců (např. barokní obraz sv. Ondřeje rozehrává hru s barokní trámovou vazbou ve tvaru ondřejských křížů i se sv. Leopoldem Mandičem Otmara Olivy), uctívání a zbožnost (Rauppův stařeček-žebrák klečící a modlící se s růžencem v sepjatých rukách v exteriéru a obraz Joži Uprky V kostele konfrontuje díla současných umělců Oldřicha Tichého Zdeňka Tománka nebo Idy Vaculkové). Dále je to portrét (šlechtický, oficiální – např. barokní portrét Kateřiny Zoubkové ze Zdětína a na Habrovanech ze 17. stol., donátorky místní jezuitské koleje, klasicistní portréty barona Emanuela Bartenstein, Elizabeth Bartenstein jako protipól autoportrétů umělců Jindřicha Pruchy, Aloise Kalvody či portrétu Idy Vaculkové od Tomáše Měšťánka) nebo společenský život (hudba: Pierot Vladislava Vaculky, zpívající Šohaji Františka Hudečka, tanec: Tanečnice Jiřího Jašky, hra: Šachy Otmara Olivy atd.). Výběr z artefaktů vzniklých na Mezinárodním sympoziu lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti (v letech 1988–2009 se uskutečnilo deset ročníků) jednotlivá témata doplňují a podporují (bronzová medaile Jan Amos Komenský Jiřího Vlach, Hlaholice: Sv. Cyril, Metoděj, Gorazd od Mariána Polonského a díla dalších umělců Eriky Ligeti, Milady Othové, Gabriely Gaspárové-Illéšové ad.). Výtvarné umění zde není prezentováno jako něco historicky uzavřeného, ale jako živé svědectví, které je schopno nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti.

Doporučený čas prohlídky expozice je 30 minut.