Knihovna

Odborná knihovna provází činnost Slováckého muzea od jeho vzniku v roce 1914, kdy obsahovala 1 500 přírůstkových čísel. Postupně se rozšiřovala zvláště o odborné časopisy, ale i cenné knihy.

Knihovna Slováckého muzea je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Jejím posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav, propagační materiály a elektronické zdroje.

V současné době obsahuje knihovní fond přes 27 000 svazků odborné literatury vztahující se k činnosti muzea zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Uherskohradišťska a Slovácka a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav a propagační materiály.

Dokumentový fond je zpřístupňován prostřednictvím on-line katalogu knihovního systému Tritius. Součástí katalogu je i databáze ANL, zpřístupňující články z vybraných regionálních periodik a sborníků; rovněž jsou zpracovávány články z celostátních a zahraničních periodik vztahujících se k regionu. Tato databáze obsahuje v současné době přes 30 000 článků.

Knihovnu a studovnu lze navštívit po předchozí domluvě s knihovnicí Mgr. Ivetou Mátlovou (e-mail: iveta.matlova@slovackemuzeum.cz, tel.: 572 551 370), nebo dle otevírací doby knihovny. Materiály jsou půjčovány prezenčně, je možné požádat o kopii části dokumentu. K dispozici je počítač s připojením na internet. Badatelé mohou využít přístupu do databází, zejména k digitalizovaným sbírkovým fondům.

Do 2. 10. 2023 je knihovna zavřena.

Děkuji za pochopení.

Otevírací doba

Pondělí9.00–11.3012.30–15.00
Čtvrtek 9.00–11.3012.30–17.00
Pátek9.00–11.3012.30–14.00

Po domluvě je možno dohodnout i jiný termín.