Knihovna

Odborná knihovna provází činnost Slováckého muzea od jeho vzniku v roce 1914, kdy obsahovala 1 500 přírůstkových čísel. Postupně se rozšiřovala zvláště o odborné časopisy, ale i cenné knihy.

Knihovna Slováckého muzea je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Jejím posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav, propagační materiály a elektronické zdroje.

V současné době obsahuje knihovní fond přes 27 000 svazků odborné literatury vztahující se k činnosti muzea zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Uherskohradišťska a Slovácka a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav a propagační materiály.

Dokumentový fond je zpřístupňován prostřednictvím on-line katalogu knihovního systému Tritius. Součástí katalogu je i databáze ANL, zpřístupňující články z vybraných regionálních periodik a sborníků; rovněž jsou zpracovávány články z celostátních a zahraničních periodik vztahujících se k regionu. Tato databáze obsahuje v současné době přes 30 000 článků.

Materiály jsou půjčovány prezenčně, je možné požádat o kopii části dokumentu. K dispozici je počítač s připojením na internet. Badatelé mohou využít přístupu do databází, zejména k digitalizovaným sbírkovým fondům.

Návštěvu knihovny je třeba domluvit předem!

Mgr. Iveta Mátlová, knihovnice
iveta.matlova@slovackemuzeum.cz
+420 737 546 267, +420 572 551 370