Katalogy a kartotéky

Veškerý fond muzejní knihovny lze prohledávat v elektronickém katalogu. Data knihovny SM jsou také v Souborném katalogu ČR. Kartotéka s regionální tematikou obsahuje výstřižky z nejrůznějších českých periodik a sborníků, je součástí elektronického katalogu.

Digitální knihovna Slováckého muzea

Digitalizovaná regionální literatura a periodika Uherskohradišťska jsou k dispozici v eBadatelně Zlínského kraje.

a také jsou v Digitální knihovně Vědecké knihovny v Olomouci.

Jiskra uherskohradišťského okresu
Moravská Slovač
Slovácké noviny
Nová Slovač
Zájmy Slovače

Mimo budovu Slováckého muzea jsou plné texty dokumentů dostupné pouze u titulů, které již nejsou autorskoprávně chráněny.

V muzejní knihovně jsou dostupné všechny dokumenty včetně chráněných. Tyto dokumenty lze v muzejní knihovně pouze tisknout, nikoli stahovat, ukládat, přeposílat.

Katalog knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

Katalog knihoven

Fond knihovny Slováckého muzea je součástí Katalogu knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, jenž sdružuje katalogy šesti knihoven paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem – knihovny Slováckého muzea, knihovny Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, knihovny Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, knihovny Muzea Kroměřížska a knihovny Muzea regionu Valašsko.
Umožňuje na jednom místě prohledávat databáze všech zapojených knihoven s okamžitým výsledkem, zda požadovaný dokument vlastní některá z knihoven v regionu.