Historie

Odborná knihovna provází činnost Slováckého muzea od jeho vzniku v roce 1914, kdy obsahovala 1500 přírůstkových čísel. Postupně se rozšiřovala zvláště o odborné časopisy, ale i cenné knihy. V roce 1941 byl knihovní fond obohacen publikacemi muzeálního charakteru, vyčleněnými z místní knihovny v Uherském Hradišti. Důstojného místa se dostalo knihovně v roce 1942 v nové budově ve Smetanových sadech. Zde byly knihy uloženy podle vědních oborů, dále archivní rukopisy, archivní knihy a protokoly. V roce 1953 byl knižní fond dále rozšířen dary jednotlivců a institucí o několik set knih a časopisů, v mnoha případech velmi cenných. Od roku 1954 probíhala další třídění a inventarizace knihovny. Zásadní přestavbu prodělala muzejní knihovna v letech 1995–1996, kdy došlo ke kompletnímu vytřídění, seřazení a inventarizaci knih, které byly následně počítačově zpracovány. Nejdříve v systému CDS/ISIS, který byl nahrazen systémem Lanius a v letech 2005–2020 systémem Clavius. Od prosince 2020 využívá knihovna nový knihovní systém Tritius. Pro nedostatek místa a vzhledem k formátovému stavění je knihovna od roku 1996 vybavena posuvnými regály.