Cena Vladimíra Boučka

Město Uherské Hradiště uděluje od roku 2005 každoročně „Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby“ řemeslníkům, kteří žijí a pracují nebo prezentují své výrobky v Uherském Hradišti. Cena je pojmenována po Ing. arch. Vladimíru Boučkovi, který byl nejen zakladatelem novodobých forem péče o lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou osobností města. Každoročně jsou na doporučení odborné komise, ve které figurují i zástupci Slováckého muzea udělovány maximálně dvě ceny aktivním tvůrcům. Komise může navrhnout také udělení čestného uznání osobnosti, která není přímým nositelem řemesla, ale na zachování a rozvoji lidové umělecké výroby se podílí či v minulosti podílela. Udělení titulu schvaluje zastupitelstvo Uherského Hradiště.