Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

V návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel přistoupil Zlínský kraj k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu a v roce 2011 zřídil titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Je formou veřejného uznání a podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Návrhy na udělení titulu shromažďuje Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které nominace zpracovává a předkládá Komisi pro tradiční lidovou kulturu ZK. O udělení titulu rozhoduje Rada ZK.