Bez práce nejsou koláče

Výukové programy zaměřené na zaměstnání, práci na poli, v domácnosti a řemesla. Děti se seznámí s konkrétní činností, řemeslem či rukodělnou technikou, dozví se vše zajímavé o práci na poli, v hospodářství i v různých řemeslnických dílnách, rozeznají pomůcky a nářadí sedláka, hrnčíře a dalších profesí. Rukodělnou techniku si prakticky vyzkouší a na závěr vyplní pracovní listy, které prověří jejich pozornost při výkladu.

Varianty programu přizpůsobené věku dětí a RVP jsou určeny pro:

  • MŠ (předškolní věk) – 1. třída ZŠ,
  • 1. stupeň ZŠ 2.–5. třída,
  • 2. stupeň ZŠ 6.–9. třída.

Délka trvání: 60 minut.

Místo konání:
Stálá národopisná expozice Slovácko, Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179

Cena:
Držitelé permanentek Slováckého muzea a mateřské školy:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program)

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program)

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528