Jak naseješ, tak sklidíš aneb Rok v hospodářství na Slovácku

Náplň programu: během výukového programu se děti seznámí se zemědělskými pracemi v průběhu roku (obdělávání půdy, setí, sklizeň), zhotoví si obrázek různých plodin. Budeme se bavit i o dožínkách a vinobraní. Výstupem budou pracovní listy, ve kterých si děti zopakují probíranou látku.

Termín programu: celoročně.