Tajemství hrnčířské dílny

Náplň programu: prostřednictvím výukového programu se děti seznámí s hlínou a jejím zpracováním i výrobky hrnčířů ze Slovácka. Děti se dozví, co všechno najdeme v hrnčířské dílně a co potřeboval hrnčíř ke své práci, součástí budou i dílničky. Výstupem budou pracovní listy, ve kterých si děti zopakují probírané téma.

Termín programu: celoročně.