Zdeňka Rajsiglová

Drobné zvykoslovné předměty – výroba slámových kraslic
Staré Město
* 1948

Zdeňku Rajsiglovou přivedly k výrobě kraslic zdobených slámou v roce 1970 rodinné důvody. Na radu svého strýce Josefa Hejdy, který pracoval pro Ústředí lidové umělecké výroby jako výrobce dřevěných hraček, kontaktovala toto pracoviště, kde jí byla nabídnuta výroba slámových kraslic. Výrobě pro ÚLUV se věnovala přibližně jeden rok. Poté změnila zaměstnání a po mateřské dovolené opět nastoupila do někdejšího zaměstnání v ÚLUV, ve kterém působila až do jeho zániku v polovině devadesátých let minulého století. Následně si zřídila vlastní živnost. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti se podílela na lektorské práci v rámci rukodělného kurzu zaměřeného na kraslice zdobené slámou, z nichž někteří z frekventantů pokračují v této činnosti dále. Práci Zdeňky Rajsiglové charakterizuje pestrost vzorů dekoru se smyslem pro detail a pečlivost, jež se odráží v jednotlivých kraslicích.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2014