Zahraniční expedice – Wad Ben Naga

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se stalo jedním z členů mezinárodní archeologické expedice Národního muzea v Praze do Republiky Súdán.