Autorka grafického vizuálu ke Zpívánkám Kornelie Němečková vystaví svá díla ve Slováckém muzeu a osobně se zúčastní vernisáže (8. 2. 2024)

Kdo by si nepamatoval znělku ke zpěvníku tradičních lidových písniček a říkadel s názvem Zpívánky. Autorkou grafického vizuálu úvodní znělky je česká výtvarnice a ilustrátorka Kornelie Němečková. Její nadčasovou tvorbu, kterou představuje převážně stříhaná grafika, koláže, aradecory a další díla, uvidíte v hlavní budově Slováckého muzea pod názvem Kouzlení Kornelie Němečkové. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 15. února, kdy se v 17 hodin uskuteční vernisáž za účasti samotné autorky.

Pražská výtvarnice a ilustrátorka, pro jejíž dílo je typická vystřihovaná grafika, kresba a práce s textilem, má v sobě hluboce zakořeněný vztah k folklóru a tradici našeho kraje. Od studentských let působila ve folklórním souboru Hradišťan a po přestěhování do Prahy se stala členkou Slováckého krúžku. „Jako vsetínská rodačka sleduje po celý svůj život tradici lidového umění Valašska a Slovácka, a právě to se jí stalo zdrojem inspirace pro její originální výtvarnou tvorbu. Kromě vystřihovaných grafik a ilustrací s motivy starých obyčejů a folklóru tvoří Kornelie Němečková také koláže a tapisérie, které můžete najít doslova po celém světě,“ říká autorka výstavy a historička umění PhDr. Milada Frolcová.

„Paní Němečková vytvořila také animované filmy, ilustrovala knihy, časopisy, plakáty či přebaly gramofonových desek. Za emisi poštovních známek získala v osmdesátých letech 20. století dokonce i ocenění. Divákům však nejvíce utkvěla v mysli tradiční znělka Zpívánek,“ doplňuje Frolcová.

Kornelie Němečková se narodila ve Vsetíně roku 1932, ale více než sedmdesát let žije v Praze. Po válce začala studovat nejprve na sociálně zdravotní škole, posléze na Střední uměleckoprůmyslové škole (1949–1953) v tehdejším Gottwaldově, dnešním Zlíně, obor modelářství a návrhářství obuvi. Zde se také seznámila se svým budoucím manželem, známým sochařem Zdeňkem Němečkem, a ještě během studií se vzali. U obuvi však dlouho nevydržela. Láska k folklóru ji přivedla k práci s dětmi (výtvarné kroužky), módnímu návrhářství a volné tvorbě. Titěrná práce s papírem a jednoznačnou barevností pro ni představovala protipól k rozměrnějším tapisériím. Mohla se hravou formou podvědomě vracet k rodnému regionu: jarnímu ránu zalitému sluncem, lidové muzice, čirým potůčkům, čarovnému lesu, zimnímu sáňkování a bruslení, švitořícím ptáčkům, zajícům a veverkám, folklórním tradicím a životu prostého člověka.

Pro dětského návštěvníka bude k výstavě, která potrvá do 21. dubna 2024, připraven program s tvořivou dílničkou Zvídálkové, vzhůru do muzea! s názvem Kouzla, nůžky, papír, teď! zaměřený na výrobu vystřihovánek. Uskuteční se v neděli 17. března, od 13 do 17 hodin.

„K výstavě nabízíme i výukový program pro děti, v rámci kterého si povíme o životě autorky křehkých pohádkových vystřihovánek, připomeneme si s dětmi nejznámější písničky a samozřejmě si zkusíme vyrobit jednoduchý vystřihovaný obrázek,“ dodává muzejní edukátorka a lektorka MgA. Petra Tománková.

Bližší informace:
PhDr. Milada Frolcová, historička umění
mobil: +420 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum