Nová stálá expozice Galerie Slováckého muzea s názvem „Krajina, sem tam zvíře“ bude zpřístupněna v úterý 13. února (5. 2. 2024)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy v Galerii Slováckého muzea se tentokrát zaměří na krajinu. „Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice je proto doplněna o intervence současných autorů pracujících i s fotografiemi, videi nebo sochami,“ vysvětluje autor expozice a kurátor Galerie Slováckého muzea MgA. Lukáš Malina.

Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

„Příchozí objeví například barokní krajinu zhruba z konce 18. století od neznámého autora i provenience. Je to veliký obraz, který prošel konzervací, ale podpis nebo nějaké další indicie se nenašly, a může se tak stát objektem dalšího bádání do budoucna. Zajímavý je dále výběr pěti fotografií od Pavla Hály z cyklu Parovod. Ty zachycují zahrádkářskou kolonii někde u Otrokovic, nad kterou se vine a úspěšně ji tak hyzdí nebo zkrášluje, záleží na úhlu pohledu, parovod. Dále jsou k vidění videa od Oty Hudce, který hraje krajinám na kytaru různé skladby,“ doplňuje Lukáš Malina.

„K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky,“ dodává muzejní edukátorka a lektorka Mgr. Vladimíra Černá.

Expozice bude otevřena v Ondřejském sále galerie v úterý 13. února a potrvá do konce roku 2025. Navštívit ji lze od úterý do neděle, v čase od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Bližší informace:
MgA. Lukáš Malina, kurátor Galerie Slováckého muzea
mobil: +420 734 282 497
e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum