Letní filmovou školu doprovodí ve Slováckém muzeu dvě specifické výstavy (19. 7. 2023)

Filmový plakát a fotografie – blízcí příbuzní filmu, kteří se usadí v muzeu a doplní každoroční filmovou přehlídku, kterou město tepe už od roku 1992. Realizační tým složený ze zástupců muzea a Asociace českých filmových klubů přichystal dvě výstavy, které pokračují i po skončení Letní filmové školy v hlavní budově Slováckého muzea – vernisáž k výstavnímu projektu nesoucí název Bohdan Heblík: Reflexe českého filmového plakátu je přichystána na sobotu 29. 7. v 16.00; Třiatřicátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě zve k vernisáži rovněž 29. 7., a to v 17.00.

Přední český grafický designér Bohdan Heblík (*1978) bývá častým hostem Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Na letošním již 49. ročníku se však jeho tvorba bude poprvé prezentovat samostatně. Výstava nese název jako stejnojmenná kniha, kterou umělec vydal a účtuje v ní s kariérou grafického designéra v oblasti filmového plakátu. Unikátní vizuální esejí problematizuje tvarosloví české filmové plakátové produkce mezi lety 1993—2021. Nejtučnější prvky plakátu, obličeje a tituly filmů, redukuje na základní geometrické tvary. Můžeme tak spatřit kompozice, na které se lze dívat jako na grafické matrice — drátový model — plakátové behind the scenes — protojazyk českého filmového plakátu; a spekulovat o tom, jestli médium filmového plakátu není náhodou už po smrti. Kniha stejně jako výstava je pouze „černá a bílá“ a obsahuje pouze zjednodušené skici (čtverce, obdélníky, kolečka) filmových plakátů. „Zatímco jiní designéři a jiné designérky okusují rozmanité zakázky jak barevné makronky všemožných chutí, setrvávám v odvětví filmového průmyslu už 15 let a rozhodl jsem se podat zprávu, jak se v tomto odvětví designuje,“ otevírá se Bohdan Heblík. Netradiční překvapující instalace v dolním sále muzea vyzývá návštěvníky k zamyšlení, diskuzi i spekulaci.

Zatímco velká bilanční expozice ke čtvrtstoletí Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, uvedená v rámci v roce 2016 ve Slováckém muzeu, zahrnovala i řadu starších děl, výstava Třiatřicátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě se soustřeďuje hlavně na práce současných studentů a nedávných absolventů z období, kdy se Institut dostal do „Kristových let“. Ukazuje širokou škálu typů, témat a stylů fotografií od humanistických a subjektivních dokumentů přes inscenované fotografie, portréty a autoportréty až k intermediální a konceptuální tvorbě. Velmi výrazně jsou zastoupeny různé formy intimních, autoreflexivních a introspektivních děl, posunujících vágní hranici mezi veřejným a osobním prostorem. K rozmanitosti prací přispívá skutečnost, že na institutu není ateliérový systém studia s jedním hlavním pedagogem, ale že studenti své práce mohou konzultovat s jedenácti kmenovými a devíti externími pedagogy rozličných autorských zaměření i různých generací a národností. Kromě samotných vystavených fotografií jsou součástí expozice i autorské knihy a ozvučené projekce.

Institut tvůrčí fotografie prošel za třiatřicet let své existence velkým vývojem. Postupně se stal školou s mezinárodním renomé, kde velká část jeho studentů i několik pedagogů pochází ze zahraničí a kam se každoročně hlásí několikrát více uchazečů, než jich může být přijato. Školou, která získala akreditaci na doktorské studium, na habilitační řízení i na řízení pro jmenování profesorem. Mezi jeho absolventy najdeme člena legendární agentury Magnum, vítěze prvních cen ze soutěže World Press Photo, Czech Press Photo, Grand Press Photo a Slovak Press Photo, laureáty významných ocenění Oscar Barnack Award, Hasselblad Masters či Osobnost české fotografie, řadu pedagogů vysokých i středních škol, vedoucí fotografických galerií a desítky fotografů, kteří se výborně uplatňují v praxi. A také školou, kde se mnoho lidí, kteří se vůbec neznali, stali přáteli.

Bližší informace:
PhDr. Milada Frolcová, historička umění
mobil: +420 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Bohdan Heblík: Reflexe českého filmového plakátu, 28. 7. – 15. 10. 2023; Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179

Třiatřicátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, 28. 7. – 27. 8. 2023; Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179