Zlínský kraj podepsal dohodu o spolupráci s Metropolitním městem Římem (11. 7. 2023)

Spolupráci mezi Metropolitním městem Římem a Zlínským krajem v úterý 11. července stvrdili podpisem hejtman Radim Holiš a místostarosta Metropolitního města Řím Pierluigi Sanna. Dohodu o spolupráci podepsali v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru ve Starém Městě, kam italská delegace zavítala v rámci třídenní návštěvy Zlínského kraje. Místo podpisu bylo zvoleno symbolicky, a to před reprodukcí fresky Přenesení ostatků svatého Klimenta, která je součástí nové expozice Příběh Konstantina a Metoděje. Její originál datovaný do 1. pol. 11. století je k vidění v Bazilice svatého Klimenta právě v Římě.

Místostarosta Metropolitního města Řím Pierluigi Sanna, starosta obce Rocca Santo Stefano Sandro Runieri a tajemník Metropolitního města Řím Flavio Cappellini zavítali ve středu do Baťova mrakodrapu, sídla hejtmanství ve Zlíně, kde je přijal hejtman Radim Holiš. Se zástupci Zlínského kraje se poté společně vydali na prohlídku Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra ve Starém Městě, kde je srdečně přivítal ředitel Slováckého muzea, Ivo Frolec. Tomáš Chrástek, archeolog a vedoucí památníku v jednom, přiblížil zúčastněným nejdůležitější momenty pojící se s Velkomoravskou říší, příchodem a odkazem bratrů ze Soluně i významem Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, jejíž součástí právě památník je. V závěru prohlídky navštívili také expozici, která mapuje pravěké osídlení regionu Uherskohradišťska.

„Naše regiony spojují nejen kroky slovanských věrozvěstů, ale i cestovní ruch a možnost spolupráce v dalších oblastech, které mohou posílit hospodářský rozvoj našeho kraje i města Říma. Dnešním setkáním jsme navázali na předchozí jednání a dali tím jasně najevo, že máme zájem dobré vztahy nadále prohlubovat,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Italská delegace zavítala i na další církevně významná místa – na Svatý Hostýn, do obce Modrá, kde navštívili Archeoskanzen, expozici Živá voda a Centrum Slováckých tradic. V sousedním Velehradě se stala místem návštěvy bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Bližší informace:
Ing. Petra Bubeníková, public relations
mobil: +420 774 124 027
e-mail: petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum