Dravý sport versus výtvarné umění – jejich vzájemnou harmonii očekávejte v Galerii Slováckého muzea (4. 7. 2023)

Člověk v ladnosti, často však také surovosti pohybu. Blízkost vítězství i prohry. Pevná přátelství, krutá rivalita a intriky. Zdánlivě nepropojitelné světy sportu a výtvarného umění se ocitají na jednom kolbišti v Galerii Slováckého muzea už ve čtvrtek 13. července v 17 hodin. Jejich vztah bude možno obdivovat ve výstavě Sport ve výtvarném umění do neděle 1. října 2023.

„Původním impulsem k této výstavě se stalo několik děl sochaře Evžena Macků, která zobrazují sportovní tematiku a která se nacházejí ve sbírce Galerie Slováckého muzea. K nim se postupně přidávaly další práce od současných i starších autorů. Vznikl tak mix klasických i nových médií, jehož ambicí není prozkoumat téma sportu v celé jeho šíři, ale vytvořit sondu, která naznačí různé možnosti zpracování a přístupů. Z těchto přístupů zdají se vyčnívat dva. Jednak pohled na sportovce jako na heroickou bytost, zachycenou v mezním, vypjatém pohybu a emocích. Soustředěnou, vážnou, možná unavenou a vyčerpanou, avšak pořád si uchovávající vznešenost. V opozici k němu se pak nacházejí díla, která tento pohled zesměšňují a shazují. Podobně, jako když se ve starém Římě, v průvodu triumfátora, vždy pohybovala určená osoba, jejímž úkolem bylo jej libovolně a beztrestně zesměšňovat. Tyto dva pohledy, heroický a groteskní, jsou však v opozici jen zdánlivě. Ve skutečnosti se tato dualita zdá být latentně přítomna v každém sportovním výkonu stejně jako v každém uměleckém díle, které tento výkon zachycuje. Jedno v druhé se může překlopit tak náhle, jako když jasně vítězný běžec zakopne na poslední překážce,“ poznamenává Lukáš Malina, kurátor výstavy a nadšený hráč tenisu v jednom.

Výstava reflektuje i pohled současné společnosti, kdy atletické stadiony, tenisové kurty, fotbalová hřiště i jiná místa sloužící k zušlechťování těla i ducha jsou dnes čím dál více vnímána jako půda nesoucí až jistou posvátnost. „Bohové“, kteří z ní vzcházejí, jsou stavěni na piedestaly a stávají se modlami a meřítkem úspěchu. Zachycené „posvátné“ momenty se tak skrze výtvarné umění, zvláště pak skrze fotografii, stávají samy jistou formou umění.

K výstavě je připraveno i rodinné sportovní odpoledne nesoucí název Děcka, rychle sem! To nabídne v rámci volného vstupu do celého objektu galerie zejména možnost vyzkoušet si jednotlivé sportovní aktivity, jako například box, střelbu na branku, ping-pong i jiná sportovní či sportovně-groteskní stanoviště. Mladší účastníci budou střílet na cíl a trénovat skok daleký. Program je přichystán na neděli 30. července od 13 do 17 hodin.

Bližší informace:
MgA. Lukáš Malina, historik umění
mobil: +420 734 282 497
e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Vystavující autoři: Evžen Macků / Jiří Načeradský / Miroslav Malina / Zdeněk Tománek / Tomáš Pospěch / Matěj Skalický / Roman Šafránek / Rudolf Fila / Tomáš Měšťánek / Jan Buchta / Vojtěch Fröhlich / Janek Rous / Vladimír Groš / Pavel Tichoň / Jakub Obrovský