Členové Jednoty umělců výtvarných se prvně sešli před 125 lety, nyní se potkávají v Galerii Slováckého muzea (16. 3. 2023)

Každý spolek či sdružení tvoří individuální jedinci, historie je tedy i konkrétní historií jeho významných osobností. V Galerii Slováckého muzea se ve čtvrtek 23. března v 17 hodin představí více než tři desítky umělců – současných členů Jednoty, kteří se snaží o naplnění odkazu svých předků, zakladatelů. Výstava potrvá do neděle 11. června letošního roku.

„Původně naším záměrem bylo představit práce jenom vybraných členů spolku (FF 16). Vzhledem ke skutečnosti, že Jednota umělců výtvarných letos slaví 125 let své činnosti, rozšířili jsme výstavu na salonní prezentaci většiny současných členů spolku. Jednota vznikla v časech, kdy význačné osobnosti výtvarného umění odešly z Umělecké Besedy pro neshody s jejím vedením a rozhodly se založit spolek nový. Spolek sdružující výtvarníky a navazující na české tradice, které v té době byly některými kritiky zlehčovány. Tak se začala psát historie nejstaršího výtvarného spolku v Čechách,“ dodává Milada Frolcová, kurátorka výstavy.

Se založením Jednoty je spojeno několik význačných jmen výtvarné scény – Josef Václav Myslbek byl nejen autorem názvu spolku, ale na ustavující schůzi 6. dubna 1898 byl zvolen i starostou. Jeho zástupcem pak František Ženíšek. Mezi další zakladatele řadíme Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise nebo Mikoláše Alše. Významným spolkovým počinem byla v roce 1934 výstavba Domu jednoty umělců v pražské Voršilské ulici, dnes známého jako galerie Nová síň, která je jednou z nejkrásnějších výstavních síní v Praze. Od roku 1903 spolek vydával i svůj vlastní časopis Dílo. V roce 1952 časopis stejně jako všechny spolky v tehdejším Československu musel ukončit svou činnost a všichni umělci byli nuceně organizováni ve Svazu československých výtvarných umělců (SČSVU). Jednota umělců výtvarných však od svého založení svoje aktivity nikdy nepřerušila. Šlo pouze o různé formy činnosti, které odpovídaly stávajícím podmínkám, vyplývajícím ze současných společenských možností. Svoji původní náplň činnosti obnovila roku 1990. Do nového období vstupovala se snahou navázat na tradice minulosti, sdružovat umělce různých generací, různého výtvarného zaměření, s cílem přispět k rozvoji a uznání našeho výtvarného umění nejen u nás, ale i v zahraničí.

Dnešní Jednota, v čele s předsedou/starostou Karlem Práškem, sdružuje malíře, sochaře, grafiky, keramiky, výtvarné umělce od Chebu po Uherské Hradiště. „Cílem Jednoty je dát prostor všem směrům a všem generacím, nehledat to, co jednotlivé tvůrce rozděluje, ale naopak stavět na tom, co je spojuje. Neboť není důležité, kdo kdy a co pro kterou vládnoucí garnituru udělal, jak byl nahoře oblíben, jaké měl zakázky, kolik za ně dostal, ale jen to, jak poctivě své dílo vytvořil,“ připomíná Milada Frolcová.

Velký výstavní sál Galerie Slováckého muzea, která si letos též připomíná výročí, a to rovnou 300 let, představí např. Zdenu Höhmovou, Miroslava Malinu, Petra Aloise Hampla, Evu Vlasákovou, Zdeňka Tománka a jiná zvučná jména tohoto výtvarného uskupení.

Bližší informace:
PhDr. Milada Frolcová, historička umění
mobil: +420 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum