Výstava

SVĚT HMYZU očima dětí ZUŠ Uherské Hradiště

18. 5. – 16. 7. 2023
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Edukační programy:
HmyzArt / pro ZŠ, MŠ

Ve spolupráci Slováckého muzea a Základní umělecké školy v Uherském Hradišti vznikla výstava mladých výtvarníků, kteří našli inspiraci v rozmanitém světě hmyzu. Ten umně přetvářejí do osobité podoby. Můžeme tak očekávat díla úchvatné přírodní imaginace!

Na rozdíl od skutečných hmyzích společenství se díky dětské představivosti přeneseme do světa fantazie, na jejímž počátku byla právě prohlídka výstavy Společenský život hmyzu, která děti k tvorbě volně inspirovala. Ve vnitřních prostorách výstavního sálu se můžete těšit na díla žáků z výtvarných tříd pedagogů Jany Tvrdoňové, Jitky Magdálkové, Hany Klinkovské, Gabriely Milevské, Radmily Doskočilové a Martina Šimčíka. Jsou zastoupeny různé výtvarné techniky,  každá  třída toto téma rozvinula svým originálním způsobem. Kromě dvourozměrných prací uvidíte také spoustu objektů z keramiky, papíru, textilu a kombinovaných materiálů.

Část výstavy se uskuteční také ve venkovních prostorách – žáci fotografické třídy Marka Malůška vystaví své práce v podloubí budovy Slováckého muzea.