HmyzArt / pro ZŠ, MŠ

Přijďte se inspirovat rozmanitou říší hmyzu a vytvořit si malé umělecké dílo, podobně jako děti se ZUŠ v Uherském Hradišti, jejichž výtvory jsou v muzeu také k vidění.

Náplň programu:

Propojení vzdělávacích oborů dle RVP:

  • přírodopis,
  • vlastivěda,
  • výtvarná výchova,
  • literatura,
  • pracovní činnost.

Určeno pro:

  • MŠ,
  • ZŠ.

Max. 30 dětí ve skupině. Program je vždy uzpůsoben věku návštěvníků.

Délka programu: 60–90 minut.

Termín programu: 12. 6. – 14. 7. 2023.

Cena:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ – 20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program).

Ostatní:
ZŠ – 55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program),
MŠ – 20 Kč/žák (pouze cena za výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498