Stanislava Žabková

Drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo
Vizovice
* 1932

Stanislava Žabková pochází z Prahy. Provdala se a trvale žije ve Vizovicích, kde až do odchodu do penze pracovala jako vedoucí městské knihovny a podílela se na organizování řady kulturních akcí města. Zájem o rukodělnou práci místních obyvatel ji přivedl k výrobě z těsta. Vizovické pečivo je lokálním zvykoslovným artefaktem z nekynutého těsta známým už od poloviny 19. století. Největší rozšíření vizovického pečiva sahá na přelom 19. a 20. století, kdy začala rodina tamních pekařů Lutonských vedle perníků vyrábět ve větší míře také drobné figurky prodávané na poutích a jarmarcích jako hračky pro chudší děti a ozdoby na vánoční stromeček. Základem pro výrobu je hladká mouka a voda, které je nutné velmi dobře zpracovat a několik hodin v chladu nechat odležet. Charakteristické je tvarování z volné ruky s použitím jednoduchých nástrojů – nožíku nebo nůžek. Typické jsou zoomorfní a figurální motivy z přírody a života na valašském venkově. Vizovické pečivo Stanislavy Žabkové se vyznačuje precizním zpracováním a uchováním tradičních vzorů.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2013