Soňa Kölblová

Práce se textiliemi – šití a zdobení tradičního lidového oděvu
Uherský Ostroh
* 1977

Soňa Kölblová pochází z Uherského Ostrohu. První impulsy směřující k rukodělné práci jí předala v dětství její maminka. Vyučila se v oboru dámská krejčová na Středním odborném učilišti Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti (1991–1994). Poté začala pracovat v pobočce podniku Oděvní průmysl Prostějov v Uherském Ostrohu, kde pracovala jedenáct let, a zároveň dálkově studovala na Střední integrované škole obchodu a služeb ve Vizovicích, obor podnikání (1994–1997). Od roku 2003 provozuje vlastní živnost na výrobu krojů a divadelních kostýmů. Neustále se vzdělává, vyhledává různé vyšívací a šicí kurzy, zároveň je sama jejich lektorkou. Ovládá lehkou i těžkou krojovou krejčovinu, šňůrování, ruční a perličkovou výšivku, věnuje se šití a opravám krojových součástí, kompletaci pentlení. Jejím velkým zájmem je návrhářství a šití historických kostýmů. Práci Soni Kölblové charakterizuje píle, preciznost a kreativita snoubící se s touhou po dalším odborném růstu.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2022