Petr Stoklasa

Práce se dřevem – řezbářství a výroba štípaných holubiček
Velké Karlovice
* 1962

Petr Stoklasa pochází z Velkých Karlovic z rodiny, v níž má práce se dřevem tradici. Jeho otec vyráběl hračky, a dokonce vytvořil vlastní způsob výroby štípaných holubiček. Po studiích na střední průmyslové škole a vysoké škole lesnické založil v roce 1990 živnost na výrobu drobných dřevařských výrobků. Do jeho sortimentu patří především štípané holubičky a menší dřevěné hračky, ojediněle zhotovuje figurky do betlémů a rozměrnější reliéfní řezby. Štípané holubičky patří k velmi starým zvykoslovným předmětům a v tradičním interiéru se vyskytovaly nad stolem nebo kolébkou dítěte. Jejich výroba byla v minulosti rozšířena jak na Valašsku, tak na Horácku v Krouně a řadě dalších míst. Petr Stoklasa patří v současnosti k vynikajícím tvůrcům štípaných holubiček nejen na Valašsku.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2020
Nositel tradice lidových řemesel 2003