Petr Mužík

Práce s kůží a perletí – výroba oděvních doplňků z oblasti Valašska – krpce, opasky, kotule
Velké Karlovice
* 1978

Petr Mužík je rodák ze Vsetína, ale kořeny jeho rodiny jsou ukotveny ve Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Vztah k regionu, rukodělné činnosti a lidové písni v něm rostl již v dětství. Na střední škole ve Valašském Meziříčí nejprve vystudoval obor mechanik – elektronik a poté Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříží ve hře na hoboj. Osobnost jeho dědečka Josefa Michalčáka jej nejprve přivedla k řezbářství. Teprve poté jej zaujala výroba valašských krpců a opasků, k nimž později připojil také výrobu perleťových kotulí (spinek). Krpce se naučil tvořit původním způsobem z jednoho kusu vyčiněné kůže. Na krojových opascích rozšiřuje tradiční vzory výzdoby o vlastní motivy. Produkcí perleťových kotulí navázal na ojedinělou výrobu zdokumentovanou pracovníky Ústředí lidové umělecké výroby v šedesátých letech minulého století a stal se v současnosti jejich jediným výrobcem. Práce Petra Mužíka vyniká kreativitou výzdoby a precizností zpracování.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2017
Nositel tradice lidových řemesel 2018