Nové číslo časopisu Slovácko

14. září 2023
V pořadí již 64. ročník společenskovědního časopisu Slovácko je od září v prodeji!

Zakoupíte jej na pokladnách Slováckého muzea (Hlavní budova Slováckého muzea, Galerie Slováckého muzea, Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum) nebo lze objednat v e-shopu. Cena publikace činí 250 Kč, v případě zaslání se navyšuje o poštovné. Více informací o časopise.

Přinášíme stručnou anotaci některých příspěvků, které naleznete také v příložené fotogaleri.

Jiří Pajer: Gajdošská hudba na Slovácku
Studie představila starší vývojový stupeň lidové hudby na Slovácku, jímž byla gajdošská muzika. Podařilo se doložit údaje o působení slováckých gajdošů a k většině přiřadit i základní životopisné údaje. Celkem byly soustředěny informace o působení čtyřiceti tradičních interpretů a v přímé návaznosti jejich mladších pokračovatelů.

Jan Káčer: Zděné a roubené zvonice na Kyjovsku a Ždánicku
Materiálový příspěvek je výstupem terénního výzkumu zaměřeného na tradiční lidové zděné a roubené zvonice na Kyjovsku a Ždánicku v celkem 25 vybraných lokalitách.

Zdeněk Kuchař, Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek: Sídliště z mladší doby bronzové v poloze Vlčnov – Hýblův kříž
V průběhu záchranného archeologického výzkumu se v roce 2021 podařilo na okraji intravilánu obce Vlčnov identifikovat stopy doposud neznámého sídliště kultury popelnicových polí. Studie přináší přehled prozkoumaných terénních situací a elementární vyhodnocení získaného archeologického materiálu, přičemž jejím cílem je také zasadit nové poznatky do mikroregionálního kontextu okolního osídlení z mladší doby bronzové.

Jiří Mitáček: Několik poznámek k založení a následné roli královských měst Uherské Hradiště a Uherský Brod na východní Moravě
Studie se věnuje okolnostem a předpokladům založení dvou královských měst založených českým králem Přemyslem Otakarem II. v průběhu třetí čtvrtiny 13. století. Nastíněn je jejich další rozvoj a proměny jejich postavení v následujících desetiletích jak v plánech panovnické dynastie, tak v kontextu dějin východní Moravy.

Milada Frolcová: Galerie Slováckého muzea v minulosti a současnosti
Materiálový příspěvek mapuje šedesát let výtvarného umění v budově bývalé vojenské zbrojnice.