Charakteristika

Slovácko je odborným recenzovaným společenskovědním časopisem orientovaným na oblast moravsko-slovenského pomezí. Vznikl a vychází od roku 1959 a jeho posláním je informovat odbornou a širokou veřejnost o vědeckých a populárně odborných počinech v oboru etnografie, archeologie, historie a dějiny umění formou recenzovaných studií, stručných zpráv z těchto oborů, recenzí oborových publikací či personálií významných osobností činných v těchto oborech. Slovácko vychází tiskem jednou ročně (např. Slovácko za rok 2011 vyjde tiskem vždy v následujícím roce). Odborným garantem časopisu Slovácko je redakční rada složená z vědeckých a odborných pracovníků akademických ústavů a muzeí. Jeho vydavatelem je Slovácké muzeum, které patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice s dlouholetou tradicí (založeno v roce 1914). Jeho hlavním posláním je sbírkotvorná, vědecko-výzkumná, metodická a kulturně-výchovná činnost, zaměřená nejen na oblast Zlínského kraje, ale se záběrem na celou etnografickou oblast Slovácko.

Kromě studií a zpráv z jednotlivých oborů je závěrečná část časopisu věnována samotnému muzejnictví. Zde se objevují příspěvky týkající se muzejní činnosti v průběhu roku – činnosti a výsledků práce Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, Muzejního spolku apod.

Časopis Slovácko je zapsán v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.