Nové číslo časopisu Slovácko

3. října 2022
V pořadí již 63. číslo společenskovědního časopisu Slovácko je od října v prodeji!

Zakoupíte jej na pokladnách Slováckého muzea (Hlavní budova Slováckého muzea, Galerie Slováckého muzea, Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum) nebo lze objednat v e-shopu. Cena publikace činí 200 Kč, v případě zaslání se navyšuje o poštovné.

Více informací o časopise.

Ve fotografiích naleznete ukázku z publikace, níže pak věcné informace ke zpracovanému tématu.

Vašulková – příspěvek
Příspěvek autorky Markéty Vašulkové reflektuje současnou podobu mužského lidového oděvu v obcích jižního Kyjovska – Dubňanech, Miloticích, Svatobořicích-Mistříně, Vacenovicích a Ratíškovicích se zaměřením na popis jednotlivých krojových součástí a jejich proměnu na základě dostupných ikonografických materiálů, terénního, muzejního a archivního výzkumu.

Menoušková – příspěvek
Příspěvek autorky Dany Menouškové přibližuje kamnářskou produkci z prostředí pozdně středověkého až raně novověkého Uherského Hradiště a částečně i Uherského Brodu. Jeho námětem jsou reliéfy komorových kachlů zobrazující znaky významných českých a moravských panských rodů: pánů z Boskovic a rozrodu Ronovců. Součástí zpracovaného nálezového souboru jsou i zlomky zachycující klenoty nad znakem saských Wettinů. Ztvárnění tohoto znaku bylo na reliéfech kachlů dobově velmi populární. V prostředí Moravy se však jedná  o ojedinělý nález.

Pavelčíková, Hoferková – příspěvek
Příspěvek autorek Niny Pavelčíkové a Jany Hoferkové se zabývá historií poutního místa sv. Antonínek u Blatnice. Sleduje jeho vývoj ve 20. století, jeho místo v duchovním i politickém vývoji Slovácka. Poutní místo sehrálo významnou roli v době druhé světové války v souvislosti s vývojem kolaborantské organizace Národopisná Morava. Zapsalo se však konce války také do odboje proti nacistické okupaci účastí na shozu zbraní pro paradesantní skupinu Carbon vedenou Františkem Bogatajem. Po komunistickém převratu v roce 1948 nebyly poutě zakázány, obyvatelstvo obcí v okolí poutního místa si uchoval dodnes svoji religiozitu.

Směřičková – příspěvek
Příspěvek se věnuje výjimečné situaci, které zasáhla do života každého z nás. Období pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 do značné míry ovlivnily podobu živé hodové tradice na Uherskohradišťsku. Jak hody proběhly v jednotlivých obcích na Uherskohradišťsku, mapuje příspěvek Gabriely Směřičkové.

Káčer – příspěvek
Příspěvek autora Jana Káčera je výstupem terénního výzkumu zaměřeného na tradiční lidové zděné zvonice na Veselsku, Strážnicku a Horňácku v celkem 23 vybraných lokalitách.