Akce

Mezinárodní den archeologie

21. 10. 2023 • 15.00–17.00

Ke třetí říjnové sobotě patří již tradičně oslava Mezinárodního dne archeologie. V Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějské centru ve Starém Městě je k tomuto dni připraven speciální program.

V 15.00 vás čeká komentovaná prohlídka expozice Pravěk Uherskohradišťska, při které se dozvíte, jak se žilo v jednotlivých pravěkých obdobích od paleolitu až po dobu římskou, jaké cenné nálezy z těchto období byly v našem regionu objeveny, seznámíte se také s výsledky našich nových archeologických výzkumů. Následně bude připraven netradiční workshop, ve kterém budete moci nahlédnout do jinak nepřístupného zázemí archeologického oddělení – prohlédnete si depozitáře a v laboratoři si doslova na vlastní kůži vyzkoušíte práci s archeologickými nálezy. Ty po vyzvednutí vždy procházejí procesem, do kterého budete v rámci našeho programu aktivně zapojeni. Budete si moci sami umýt, roztřídit a zaevidovat nálezy z aktuálního záchranného výzkumu, u čehož nebude chybět odborný komentář, který vás seznámí se zákulisím archeologické práce a s procesem, během něhož se z archeologického nálezu stává nakonec exponát vystavený v muzeu.

Vstupné dle platného ceníku.

Současně zveme na akci Zvídálkové, vzhůru do muzea!, která se koná v neděli 22. 10. od 13.00 do 17.00 v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.