Masarykovo náměstí čp. 329, Uherské Hradiště, 2010

V souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou domu na Masarykově náměstí čp. 329 byly v prostoru dvora porušeny novověké vrstvy a zachyceno několik mohutných neopracovaných kůlů.

Za účelem zjištění stratigrafické situace na parcele byla provedena zjišťovací sondáž.

Byly zachyceny humusovité vrstvy a vrstvy písečných naplavenin, dle několika zlomků keramiky, novověkého až středověkého stáří. Pod tímto souvrstvím byla odkryta neporušená prkenná podlaha s příčným nosným trámem z dubového dřeva, dle stratigrafické situace pocházející pravděpodobně z konce 13. století. Na vzorku trámu byla provedena dendrochronologická analýza, vzorek však nebylo možno přesně dendrochronologicky datovat. Pod podlahou byla dále zachycena vrstva tvořená plochými vyskládanými kameny a šedobílou vápennou maltou.