Marie Zajícová

Drobné zvykoslovné předměty – kraslice zdobené voskovou batikou
Uherský Ostroh
* 1957

Se zdobením kraslic se Marie Zajícová poprvé setkala v dětství u Anny Konečné z Ostrožské Nové Vsi. Vyučila se jako krejčová v Oděvním podniku Prostějov, v jehož uherskohradišťském závodě začala v roce 1975 pracovat. Ke zdobení kraslic ji přivedla její tchýně Marie Zajícová, u níž získala postupně cenné zkušenosti, a především povědomí o vzorech, kompozici a barevnosti kraslic. Druhou krasličářkou, která ji ovlivnila, byla Jarmila Lagová. U ní si rozšířila znalosti o technice a motivice novoveských kraslic. Postupně se zdokonalila natolik, že začala kraslice dodávat do Ústředí lidové umělecké výroby až do jeho zrušení v roce 1995. Zhotovuje kraslice halúzkové, kostelové a zelové, později začala zdobit i kraslice popovské s figurálním motivem. V současnosti tvoří i kraslice reliéfní a dírkované – ručně vrtané. Marie Zajícová dokonale ovládá techniku batikování a přispívá tak k udržení tohoto ojedinělého umění.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2023