Marie Sobková

Ocenění za celoživotní přínos a popularizaci tradiční lidové kultury a jejího výtvarného projevu v oblasti práce s hlínou
Uherské Hradiště
* 1949

Marie Sobková pochází z Tvarožné Lhoty. Vyučila se ve Škole uměleckých řemesel v oboru umělecká keramička pro Lidovou tvorbu v Uherském Brodě, pracoviště Strážnice, kde byla žačkou významného keramika, sběratele a badatele Heřmana Landsfelda. Od roku 1964 se věnovala točení a malování tupeské keramiky v dílná v Tupesích. Aby mohla své znalosti předávat dětem a studentům, nastoupila v roce 1975 na studium gymnázia a pedagogického minima na Pedagogické fakultě v Brně. V roce 1977 začala pracovat v domě dětí v Hluku, kde se věnovala tvořivé činnosti a vzdělávání mladých lidí od předškolního věku po studenty oboru uměleckých keramik. Náplní jejího života byla především každodenní práce s dětmi, mezi nimiž vyhledávala talenty a systematickou prací s nimi přispěla k rozvoji uměleckého cítění mladých tvůrců. Po řadu let byla Marie Sobková iniciátorkou a realizátorkou prázdninových výtvarných soustředění dětí, která byla zhodnocením práce a vyvrcholením činnosti během roku. Její osobní tvorba zaznamenala proměny od tradiční majoliky, přes užitnou keramiku k figurální tvorbě.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2009