Marie Hrobařová

Kraslice zdobené batikou, reliéfní a vyškrabávanou technikou
Kostelany nad Moravou
* 1957

Marie Hrobařová se narodila v Uherském Hradišti a žije v nedalekých Kostelanech nad Moravou. Od dětství ráda malovala a zajímala se o ruční práce. Cestu k jednotlivým technikám zdobení vajíček si však našla sama. V roce 1979 začala pracovat v Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde se postupně seznamovala s jednotlivými technikami dekorování. Od vyhlášené krasličářky Jarmily Lagové z Ostrožské Nové Vsi se naučila techniku batikovaných novoveských kraslic, techniku vyškrabování od Marie Sekaninové z Topolné. Postupně a s velkou precizností a trpělivostí se propracovala k dokonalému zvládnutí tří tradičních technik – batikování, zdobení voskovým reliéfem a vyškrabávání. Kraslice Marie Hrobařové jsou precizní a zachovávají tradiční motiviku a barevnost.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2017