Marie Bilíková

Práce z kukuřičného šustí – tkané výrobky, panenky ze šustí
Babice
* 1951

Marie Bilíková se narodila v Uherském Hradišti. K práci s přírodními materiály se dostala díky zdobení kraslic polepováním slámou, které zhotovovala pro Ústředí lidové umělecké výroby. Zaměstnání dokumentátorky ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti jí pomohlo seznámit se s dalšími rukodělnými technikami. Nejvíce ji zaujala figurální práce z kukuřičného šustí a tkané výrobky z téhož materiálu. Jako samouk se zdokonalila v kurzech pořádaných Slováckým muzeem. Nejprve pod vedením Rozálie Blažkové absolvovala kurz pletení z kukuřičného šustí, poté navštěvovala kurz výroby šusťových panenek. V obou rukodělných technikách se neustále zdokonaluje a vytváří propracovanější tkané výrobky i stále osobitější náměty pro figurky z kukuřičného šustí, které vhodně doplňuje precizně zhotovenými rekvizitami.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2016
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2020
Nositel tradice lidových řemesel 2020