Mařatice – kaple sv. Rocha, 2008

V souvislosti se stavebními aktivitami a rekostrukcí kaple sv. Rocha proběhl v létě 2008 archeologický výzkum v prostoru před kaplí sv. Rocha.

Z literatury je známo, že původní stavba byla rozsáhlejší a nynější kaple je pouze jejím pozůstatkem. Cílem výzkumu bylo tedy zjištění základového zdiva a dalších stavebních prvků původního kostela. Samotnému výzkumu předcházelo geofyzikální měření, jež naznačilo existenci různých podpovrchových nehomogenit, které mohly ukazovat na pozůstatky základového zdiva.

Kaple se nachází severovýchodně od Uherského Hradiště na katastru Jarošova, pod vrcholem Černé hory, v nadmořské výšce 305 m n.m. Kaple byla postavena jako památka morové epidemie z roku 1680. V roce 1687 byla dokončena stavba kněžiště a vyzvednuta báň věže. Ve stavbě kaple se dále pokračovalo výstavbou chrámové lodi, předsíně a v roce 1715 byla ke kapli přistavena poustevna pro strážce kostelíka. Za císaře Josefa II. byla kaple odsvěcena a prodána městu Uherské Hradiště, které nechalo odstranit věž a předsíň kostelíka. V roce 1837 zde nechalo město zřídit prachárnu pro místní vojenskou posádku. Kaple byla obnovena a vysvěcena roku 1931 a následně pak i v roce 1968.

Na základě výsledků geofyzikálního měření bylo v prostorách před kaplí vyměřeno 19 sond. Podařilo se zachytit destrukce zdiva, fragmenty původní podlahy, základy oltáře a základy původního kostela. Výzkumem se potvrdila existence někdejšího kostela ze 17. století. Původní podoba kostela se skládala z lodi se vstupní věží s předsíní, kněžiště (dnešní kaple) a sakristie. Základy původního kostela byly v některých místech téměř rozebrané, jinde byla šířka jejich destrukce i více než 2 m, což mohlo být způsobeno i výbuchem někdejší prachárny. Problematické bylo určit přesný rozměr lodi kostela. Budme-li vycházet z terénního zjištění a architektonicky shodných staveb z barokního období, můžeme předpokládat rozměr obdélné lodi kostela 15×11 m. Celková délka kostela by tak mohla dosahovat 25 m. Pozůstatky případné starší stavby se nepodařilo zachytit, pod destrukcí základů barokního kostela se nacházel již pouze rostlý terén.