Ludmila Kalivodová

Drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo
Vizovice
1933
–2023

Ludmila Kalivodová se narodila v Horních Studénkách na Šumpersku, většinu svého života však působí ve Vizovicích, kam se přivdala. K tvorbě z těsta ji přivedla její tchýně Marie Kalivodová. Vizovické pečivo zhotovuje od roku 1957 nejprve pro Ústředí lidové umělecké výroby, kde byla v roce 1975 jmenována Mistrem lidové umělecké výroby. K základním tvarům vizovického pečiva patří zoomorfní motivy odrážející symboliku důležitých a ceněných vlastností: holubička (láska), ještěrka (bohatství), žába (čistí vodu), ryba (mlčenlivost), veverka (dobrá hospodyně), zajíc (mládí, divokost), kohout (mužnost, plodivá síla), ježek (zbavuje nemoci). Objevovaly se také figurální tvary jako husar na koni, voják, panenka, miminko, symboly vesmírných těles – slunce (dárce života) i biblické motivy – strom poznání a další. Předměty sloužily původně k obdarování s magickým významem plodnosti, prosperity a uchování zdraví, v současnosti mají především dekorativní funkci. Ludmila Kalivodová předala znalosti svým dvěma dcerám a dnes patří k předním tvůrkyním vizovického pečiva.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2013