Ludmila Dvořáková

Drobné zvykoslovné předměty – kraslice zdobené voskovou batikou
Uherské Hradiště – Sady
* 1939

Ludmila Dvořáková se narodila v Kunovicích, ale již více než padesát let žije v Uherském Hradišti – Sadech. Její rodinné zázemí několika věhlasných maléreček kraslic, babičky Kateřiny Botkové a prababičky Alžběty Bartysové, ji předurčilo k tomu, že se techniku batikování novoveských kraslic naučila již v dětství. Dnes novoveské kraslice precizně maluje, rozvíjí nové vzory a pokračuje tak v tradici svých předků. Bravurně ovládá techniku batikování voskem. Zabývá se též batikováním v kombinaci s leptem. Tvoří tak kraslice zelové, zdobené drobným ornamentem, který vytváří síť kosočtverců v barvě žluté, oranžové a červené. Ludmila Dvořáková se zajímá také o vzory novoveských kraslic. Obohatila omezený počet vzorů kostelových kraslic o motivy získané z Moravského zemského muzea v Brně. Techniku se snaží předávat své dceři Ludmile a vnučce Elen. Kromě toho jezdila předvádět batikování kraslic do muzeí a škol. Umění Ludmily Dvořákové, která mistrně ovládá zmíněné techniky k precizní tvorbě kraslic, je výjimečné. I když se technikou aktivně začala zabývat až v pozdějším věku, navázala na rodinnou tradici a přispívá tak k udržování ojedinělého umění.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2024