Lenka Macečková

Práce s textiliemi – síťování (necování) – krojové součásti hotovené touto technologií
Nový Hrozenkov
* 1967

Lenka Macečková pochází z Nového Hrozenkova a pracuje jako zdravotní sestra. Techniku síťování se rozhodla studovat díky své mamince Boženě Vráželové, skvělé tvůrkyni v práci se dřevem, která vlastnila původní a již opotřebovaný valašský čepec. Základní zkušenosti a dovednosti předala Lence Macečkové její teta Rozálie Hubníková, další znalosti načerpala z dostupných předloh a systematickým studiem původních krojových součástí vypůjčených od místních žen. Důležitým pramenem byly badatelské návštěvy sbírkových fondů muzeí. Síťování můžeme zařadit mezi krajkářské i provaznické techniky se staletou tradicí. Zhotovovaly se tak nejen rybářské sítě, ale také jemné práce zdobící oděv a domácnost šlechty i měšťanů. Na Valašsku se tato technika používala k výrobě čepců, okrajů rukávců, zástěr i obřadních plachet. Základem je zhotovení síťoviny z bavlněných nebo lněných nití, do které je možné vyšívat různé vzory. Lenka Macečková v technologii síťování přináší vynikající práci při zachování původních postupů a vzorů krojových součástek.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2015
Nositel tradice lidových řemesel 2018