Kunovice, 2013

Při výkopových pracích na zahradě rodinného domu v Kunovicích byla porušena zásobní jáma se silnou vrstvou mazanice na dně, ve vykopané hlíně byly nalezeny lidské kosti. Postupně byl odkryt celý prostor zásobní jámy. Ukázalo se, že zde byli v atypické poloze pohřbeni dva lidé, podle předběžného antropologického určení, muž a žena. Žena ležela na zádech, nohy měla roztaženy a ruce měla překřížené na pravé straně. Na levé ruce měla drobný bronzový náramek s jantarovým korálkem. Muž ležel také na zádech, nohy měl skrčeny a roztaženy při okraji jámy, ruce sepnuty a překříženy na levém boku. Oba jedinci leželi na vrstvě z propálených mazanic a uhlíků. Podle nálezů keramiky můžeme odkrytou situaci datovat do konce starší doby bronzové, cca 1500 př. n. l.

Ve starší době bronzové se poměrně často objevují nálezy lidských ostatků vymykající se typickému pohřebnímu ritu. Jedná se o pohozené kostry v zásobních jámách, hromadné pohřby nebo projevy kanibalismu. Tento nález je však na území Moravy unikátní a jedná se o doklad náboženského rituálu. Do jámy byla naházena destrukce mazanicové konstrukce, podle tvaru fragmentů mazanic se mohlo jednat o obětní desku. Následně byli do jámy uloženi oba jedinci, kteří byli v souvislosti s rituálem pravděpodobně obětováni. Nejspíše se nejednalo o běžné osoby, ale spíše o zástupce kněžského stavu. Vzhledem k astronomické orientaci koster a uložení v zásobní jámě, mohl mít rituál souvislost se zimním slunovratem a slunečním či zemědělským kultem.