Akce

Konzervace halštatského pokladu z Bánova

23. 11. 2023 • 17.00
Přednáška Ondřeje Moura, DiS., vedoucího konzervačního a restaurátorského oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Halštatský depot z Bánova patří mezi nejunikátnější archeologické sbírky Slováckého muzea a již více než rok zdobí expozici Pravěk Uherskohradišťska v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru ve Starém Městě. Takto vzácné artefakty však nelze jen vyzvednout ze země a umístit do vitríny. Aby předměty před očima návštěvníků nedegradovaly a v konečném důsledku nedošlo až k jejich rozpadu, je nezbytná celá řada konzervačních kroků a úkonů. Při konzervaci je nutná znalost materiálů a také rizik spojených s dlouhodobým uchováváním archeologických nálezů. Jaké konzervátorské a restaurátorské postupy bylo nutné vykonat na předmětech z keramiky, kovu, bronzu, skla a vzácného jantaru, se dozvíte na tomto setkání.

Součástí přednášky je také samotná prohlídka pokladu. Půjde o jednu z posledních možností, kde bude možno spatřit originální jantarové korálky, jelikož v blízké době budou nahrazeny replikami z důvodu jejich co nejlepšího zachování pro budoucí generace. Původní jantarové korálky budou nadále uchovávány ve speciálních podmínkách a vystavovány pouze při speciálních příležitostech.

Vstup volný.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.